หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
ประวัติบริษัทฯ
 

Excellent Business Corporation International Ltd. (EBCI) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2529 (ครอบรอบ30 ปีในพ.ศ. 2559) เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Model Awards 2008, 2009 และ 2010) ด้านธุรกิจรับจัดการขนส่ง/ ตัวแทนขนส่ง/ ตัวแทนออกของ

1.มีความรอบรู้ และความชำนาญในงานศุลกากร นำเข้า – ส่งออกมากกว่า 30 ปี

2. มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าพิเศษและเครื่องจักรขนาดใหญ่

3. มีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการโลจิสติกส์
และการค้าระหว่างประเทศ มีช่องทางขยายและสร้างเครือข่ายในแวดวงธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเป็นอย่างดี

4. มีทีมงานที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากรและพิกัดอัตราศุลกากรและโลจิสติกส์ทำงานประจำ

5. บริษัทฯ ได้รับรางวัลรับรองผลงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทย (รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี) รางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ 3 ปีซ้อน จากสำนักโลจิสติกส์การค้า กระทรวงพาณิชย์

6. ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย ระดับ A ภายใต้กระทรวงการคลัง

7. ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator)

8. มีเครือข่ายพันธมิตรด้านการขนส่งและการค้าชายแดนทั่วทุกภาค

9. มีความรอบรู้และความชำนาญการและเป็นที่ยอมรับในการจัดสัมมนาและฝึกอบรมให้กับภาครัฐและเอกชน

10. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการแก่ลูกค้า

EBCI ให้ความช่วยเหลือแนะนำลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการนำความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง

“YOUR PRACTICAL INTERNATIONAL TRADE – CUSTOMS 

AND LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SOLUTION”

เปิดดำเนินการ: 21 มีนาคม พ.ศ. 2529

ประเภทธุรกิจ: Logistics & SCM, International trade & Customs Clearance Broker, Consultant, Training & HR Management

จำนวนพนักงาน: 80 คน

จำนวนบริษัทในเครือ: 3 บริษัท

ประธานบริษัทฯ: นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com