หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
สารจากอาจารย์สายัณห์
 
ขอเรียกร้องทุกฝ่ายต้องรู้จักสามัคคีและบรูณาการรับมือ   Covid 19
View (798)

Incoterms 2020 กับการเปลี่ยนแปลง
View (468)

สัมมนาพิเศษเรื่อง " เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ป้องกัน แก้ไข ปัญหา สิทธิประโยชน์ภาษีอากร การจองเรือ/เอกสาร ธนาคาร และการประกันภัย
View (578)

EBCI อบรมพิเศษฟรีให้ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก
View (524)

วิริยะประกันภัย  บริการด้วยใจ  ห่วงใยทุกคน
View (348)

พิซิตปัญหาสำคัญ นำเข้า - ส่งออก
View (372)

ระบบ Logistics ในภาคสินค้าเกษตร
View (264)

กลยุทธ์การวางแผนภาษีระหว่างประเทศและ FTA
View (329)

เทคนิคการบริหาร ขั้นตอน เอกสาร พิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออก
View (284)

ระบบ Logistics และการขนส่งสินค้าแบบพิเศษ
View (399)

 
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com