หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
คณะที่ปรึกษา
 
อาจารย์อัครเรศ เพชรวิภูษิต
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านศุลกากรนำเข้า-ส่งออก
การศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ประสบการณ์
  • รับราชการที่กรมศุลกากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินอากร สารวัตรศุลกากร เป็นเวลานาน 30 ปี

ความชำนาญพิเศษ
  • ด้านระเบียบ/ คำสั่ง/ ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า และ สิทธิประโยชน์ภาษีอากร
  • เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษด้านพิกัดอัตราศุลกากร ให้แก่สมาคม และ สถาบันต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ บริษัทนำเข้า-ส่งออกชั้นนำหลายแห่ง
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com