หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
คณะที่ปรึกษา
 
พลเอกอำนาจ มีกลิ่นหอม
ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การศึกษา
 • โรงเรียนเตรียมทหาร
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนทหารช่างกองทัพบกสหรัฐอเมริกา หลักสูตรชั้นนายพัน
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งสำคัญ
 • อดีตเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก
 • อดีตรองเจ้ากรมการทหารช่าง
 • อดีตผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 • อดีตรองเสนาธิการทหารบก
 • อดีตหัวหน้าคณะทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เหรียญปฏิบัติงานดีเด่นกองทัพบกสหรัฐอเมริกา
 • เหรียญชัยสมรภูมิประดับเปลวระเบิดกรณีสงครามเวียดนาม
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • เข็มราชวัลลภชั้นทองคำลงยา

ความชำนาญพิเศษ
 • ประสบการณ์ด้านด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มากว่า 30 ปี
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com