หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
คณะที่ปรึกษา
 
อาจารย์กุสุมา จันทร์วิภาสวงศ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

การศึกษา
  • อนุปริญญา: KENYON – REA METHODIST SCHOOL / PENANG, MALAYSIA 

ตำแหน่งปัจุบัน
  • กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์บิสเนสคอร์ปอร์เรชั่นอินเตอร์แนชชั่นแนลจำกัด
  • ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานกลาง
  • ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง
  • รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

ประสบการณ์
  • อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทไทย – ไมโครซีสเต็มส์เทคโนโลยีจากัด
  • อดีตผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์ MICROPOLIS COPERATION (BKK) CO.,LTD. 
  • อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล NATIONAL SEMICONDUCTOR (BANGKOK) CO.,LTD. 
  • อดีตเลขานุการผู้จัดการโครงการ BELL TELEPHONE MANUFACTURING BKK. CO.,LTD. 
  • อดีตประธานสมาคมนายจ้างอีเล็คโทรนิคส์และคอมพิวเตอร์
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com