หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
ถาม-ตอบ
 
 
Subject :   กฎระเบียบควรรู้ : มาตรา 19 ทวิของกรมศุลกากร กับมาตรา 36 ของ บีโอไอ
Link :   http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=61&cno=325
 
 
 
Subject :   รวมรวบ FAQ นำเข้า-ส่งออก
Link :   http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=61&cno=324
 
 
 
Subject :   สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ - BOI
Link :   http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=61&cno=302
 
 
 
Subject :   สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร BOI
Link :   http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=61&cno=301
 
 
 
Subject :  
รวมข้อมูลถามตอบจาก 17 หน่วยงาน โดย ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Link :   http://onestopservice.ditp.go.th/download.php?cid=7
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com