หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
ลิงค์เว็บไซต์
 
 
Subject :   สถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทย
Link :   http://bts.dft.go.th/btsc/index.php/overview
 
 
 
Subject :   ข้อมูลเกี่ยวกับ FTA
Link :   http://www.customscarecenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=14
 
 
 
Subject :   ขั้นตอนการนำเข้า -ส่งออกรายการสินค้า
Link :   http://onestopservice.ditp.go.th/page_export.php
 
 
 
Subject :   สถิติการนำเข้า - ส่งออกไทย
Link :   http://www2.ops3.moc.go.th/
 
 
 
Subject :  

กฎหมาย / ประกาศกรมศุลกากร

Link :   http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/InternetTH/9/
 
 
 
Subject :   THAI SELECT : The sign of authentic Thai cuisine
Link :   http://www.thaiselect.com/main.php?filename=intro_thaiselect
 
 
 
Subject :   e-Learning กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Link :   http://lms2.ditp.go.th/web_new/webdep/index.html
 
 
 
Subject :   สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
Link :   http://www.hasla.or.th/
 
 
 
Subject :   สอบถามเส้นทางขนส่ง กรมทางหลวง
Link :   http://gisweb.doh.go.th/doh/download/
 
 
 
Subject :   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Link :   http://www.nesdb.go.th/
 
 
 
Subject :   ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
Link :   http://onestopservice.ditp.go.th/index.php
 
 
 
Subject :   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
Link :   http://www.otp.go.th/
 
 
 
Subject :   องค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์
Link :   http://www.pwo.co.th/main.php
 
 
 
Subject :  
ดาวน์โหลด HAPPY TALK AEC ได้ฟรีทั้งระบบ ANDROID และ IOS
Link :   http://www.thailog.org/happyworkplace/index.php/downloads/happy-talk-aec-ios-android
 
 
 
Subject :   ศูนย์รวมข้อมูลงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair)
Link :   http://application.ditp.go.th/overseas_trade_fair/index_redirect.html
 
 
 
Subject :   ชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC CLUB)
Link :   http://aec.ditp.go.th/
 
 
 
Subject :   THAI TRADE FAIR
Link :   http://www.thaitradefair.com/
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com